Formularz wyceny wdrożenia systemów jakości


W celu uzyskania dokładnej wyceny:

  • wdrożenia systemów jakości HACCP, ISO 9001, etc.,
  • szkoleń pracowniczych,
  • audytów dokumentacji, zakładu, etc.,
  • ceny opracowania dokumentacji,

prosimy o wypełnienie formularza poniżej:


Wysłano

'; break; case 'error': echo '

Nie wysłano

'; break; } } ?>
GMP+ (pasze)    
ISO 22000 System HACCP
BRC IFS
ISCC / REDcert ISO 9001
ISO 14001 OHSAS 18001
EuropGAP CE - oznakowanie


     
 
   
Dodatkowe informacje: