System GMP+ w łańcuchu paszowym


Wymagania jakościowe w sposób dosyć restrykcyjny stawia się nie tylko producentom pasz i przetwórcom, ale także przedsiębiorcom, handlowcom, praz osobom zajmującym się transportem tego typu produktów. transport produkcja pasz gmp+ b1 b4.1 Dla odpowiedniego bezpieczeństwa pasz stworzono i dokładnie określono cały system jakości, który określono mianem GMP+. Pierwszą wersję tego certyfikatu stworzono już w 1992 roku w Holandii, jednak wówczas miał on normować warunki dotyczące transportu pasz i bezpieczeństwa związanego z przewiezieniem tych produktów w inne miejsce. Wówczas do uczestników stosujących się do tych standardów weszły nowe kraje w tym Niemcy, Ameryka Południowa i Północna, Belgia, Holandia.

W kolejnych latach te zasady były oczywiście na bieżąco uzupełniane by w 2006 roku opublikowane za pośrednictwem holenderskiej organizacji paszowej kolejne standardy, które tym razem zapewniać miały bezpieczeństwo związane z żywnością, przechowywaniem pasz i ich transportem. Sam certyfikat GMP+ powstał w oparciu o normę ISO 9001, i stanowi zespół wymogów dotyczących żywienia zwierząt hodowlanych. Swój udział w kształtowaniu wszystkich tych norm, miały również zasady obejmujące kodeks HACCP. System GMP+ ma przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości pasz, którymi są żywione zwierzęta, oraz materiałów z którymi zwierzęta mają styczność.

Cały łańcuch produkcji i żywienia zwierząt hodowlanych ma znaczenie gdyż w efekcie mięso zwierząt trafia na półki sklepowe. Ich mięso powinno być więc bezpieczne dla konsumentów. Dlatego niezwykle istotne jest to, czym zwierzęta są karmione. Należy więc dołożyć wszelkich starań aby pasza spełniała wszelkie normy jakościowe. Cały system dotyczy całego procesu od momentu powstawanie paszy w postaci roślin uprawianych na roli, przez handel, później przechowywanie, magazynowanie tych produktów oraz produkcję.

Zakres standardów GMP+:

 • GMP B1 - Produkcja i przetwórstwo pasz pełnoporcjowych dla zwierząt.
 • GMP B2 - Kontrola jakości materiałów paszowych.
 • GMP B3 - Handel i przechowywanie materiałów paszowych.
 • GMP B4.1 - Transport drogowy pasz dla zwierząt.
 • GMP B4.2 - Fracht morski i śródlądowy.
 • GMP B4.3 - Zasady GMP dla wodnego transportu śródlądowego.
 • GMP B4.5 - Transport kolejowy.
 • GMP B5 - Przechowywanie i transport mieszanek paszowych.
 • GMP B6 - Uprawa surowców do produkcji materiałów paszowych.
 • GMP B7.1 - Pasze dla farm drobiarskich.
 • GMP B8 - Produkcja i sprzedaż karmy dla zwierząt domowych.
 • GMP B9.1 - Specjalne zasady dotyczące stosowania barwników syntetycznych w paszach dla kur niosek żywionych naturalnie.
 • GMP B10 - Badania laboratoryjne